четвртак, 19. новембар 2009.

Umjetnost-Kandinski


Pitanje da li je Vasilij Kandinski stvorio prvu apstraktnu sliku, kako se navodi u mnogim istorijatima umjetnosti, vjerovatno nikada neće biti odgonetnuto. Ali, sasvim je sigurno da je dao podsticaj slikarstvu koji prekida sa predočavanjem viđene stvarnosti i okreće se umjetnosti "čistog unutrašnjeg sadržaja". Kandinski je studirao pravo i ekonomiju, ali u tridesetoj odbija da u Moskvi bude profesor prava i odlazi u Minhen na studije slikartsva. U ovom je gradu 1911.godine osnovao grupu "Plavi jahač" (Der Blaue Reiter) koja okuplja avangardne slikare. Kada su nacisti zatvorili Bauhaus, školu za arhitekturu i oblikovanje, seli se u Francusku. Kandinski je bio izuzetno osjetljiv na zvuk i doslovno je mogao da čuje boje.


"Kompozicija #8"- naslikana  na vrhuncu njegove umjetničke zrelosti, za Kandinskog je jedno od najpozanatijih djela. Budući da svaka slika ima neku priču, ovdje ću pokušati da opišem neke ključne ideje koje je Kandinski imao na umu kada je stvarao "Kompoziciju #8".Slika odražava mnogobrojna teorijska razmišljanja Kandinskog. Umjetnik je 1926.godine zapisao "linije u obliku trouglova simbol su mladosti, zakrivljene linije oslikavaju zrelost dok su manji krugovi ono što pomalo pripada i jednom i drugom svijetu." Kandinski smatra da dodir oštrog ugla i kruga u čovjeku izaziva ništa manje snažan utisak od Mikelanđelovog Božijeg prsta koji dodiruje Adama (čuveni detalj freske na tavanici Sikstinske kapele). Kandinski smatra da žuta boja "ima sposobnost da uzdigne do neslućenih visina, nepodnošljivih oku i duši". Plava "spušta u beskonačne dubine". Svjetloplava u čovjeku izaziva " zvuk koji podsjeća na zvuk flaute". On smatra da je zelena boja "dobro uravnotežena i može da se uporedi sa tananim zvucima violine". Crvena "može da pruža utisak snažnih udaraca bubnjeva". Po mišljenju Kandinskog, vodoravne linije su poput "hladnog i ravnog" zvuka, dok su uspravne "tople i visokih tonova". Oštri uglovi su "topli, snažni, pulsirajući i žuti", a pravi uglovi "hladni, zauzdani i crveni". 

 
1 коментар: